FabCat Manifest (cat)

fabcat

Manifest

El grup promotor de la iniciativa FabCat té com objectiu participar de forma activa en la promoció de Catalunya com ubicació d’alguna de les fàbriques de semiconductors que s’han de construir a la Unió Europea arran de la Chips Act. Aquesta iniciativa té com objectiu la reindustrialització d’Europa i la recuperació d’una part rellevant del mercat global de semiconductors.

Segons el programa de treball de la ComisEuropea per a l'any 2022, publicat el 19 d'octubre de 2021, en el segon trimestre de 2022 es publicarà una proposta sobre una llei europea de xips. Per a més informació es pot consultar l’enllaç Commission work programme 2022 - Making Europe stronger together, COM(2021)645, 19 October 2021

La base d’inici del treball és la proposta FabCat-20210915-EFB-01-01 - Proposta FabCat.pdf que va rebre el suport de:

La iniciativa està promoguda per un grup de persones que de forma altruista i voluntària, s’han coordinat amb la voluntat de fer una anàlisis crítica sobre la viabilitat i conveniència de la implantació d'alguna d’aquestes noves instal·lacions al territori.

Index

Manifest

Grup Promotor

Funcions

Membres

Antecedents

Ubicacions

Fites

Publicació Manifest

Mostra d’Interès a l’IPCEI

Viabilitat Finançament Estatal

Viabilitat Finançament Generalitat de Catalunya

Contactar empreses europees

Contactar empreses de fora de la UE

Ecosistema

Referències

Divulgació

Grup Promotor

El grup promotor està constituït per persones que bé a nivell individual o bé a nivell de representació institucional treballen de forma voluntària i altruista en l'anàlisis, la redacció i promoció d’una proposta que prèn Catalunya com a possible localització d' alguna de les noves empreses que s’han de construir en els propers anys.

En el grup promotor hi participen acadèmics i professionals relacionats amb el disseny i la fabricació de dispositius i xips, però també hi ha participació d'enginyers de disciplines relacionades en la construcció, manteniment i logística associades a les grans instal·lacions industrials.

En el grup promotor també participen representants locals de les zones que es postulen com a possibles localitzacions de les futures instal·lacions.

Funcions

Les funcions del grup promotor són:

Membres

La llista inicial de membres és la següent:

Aquesta llista és oberta i a l’equip promotor en som conscients que en el moment de la presentació del Manifest no hem sabut ni identificar, ni arribar a tots els actors que han de fer possible l'èxit de la proposta. Esperem que una vegada fet públic el documents la llista s’ampliï i completi la representació de l’ecosistema associat a la proposta.

Antecedents

En data 13 d’octubre de 2021, el grup redactor de la proposta FabCat va fer arribar al Govern de la Generalitat de Catalunya una proposta per aconseguir l'establiment d’una fàbrica de semiconductors a Catalunya.

La proposta es va fer arribar als consellers:

En data 12 d’octubre de 2021, es va fer una presentació prèvia de la proposta. En aquesta presentació, organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona hi van assistir-hi:

A petició del grup parlamentari de Junts per Catalunya, en data 21 d’octubre de 2021, l’Esteve Farrés va presentar la proposta als parlamentaris:

En data 26 d’octubre de 2021 es va fer la presentació al Sr. Ferran Rodero, Director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya que per problemes d’agenda no va poder assistir a la presentació del 12 d’octubre.

En data 9 de novembre es va presentar la proposta al programa Popap de Catalunya Ràdio, l'àudio està disponible a Popap - FabCat, una iniciativa per establir una fàbrica de semiconductors a Catalunya.

En data 8 de desembre es dóna per finalitzada la fase de recollida de suports i es decideix engegar el grup promotor.

En data 24 de desembre la informació de la proposta FabCat va arribar al Comité Asesor de la Digital Catalan Alliance.

En data 10 de gener de 2022 la informació sobre l’estat de la proposta i l’esborrany d’aquest Manifest s’ha fet arribar a la Secretaria General de Industria y PIME (Sr. Raül Blanco) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España.

Ubicacions

En aquests moments s'ha iniciat converses amb:

Aquestes són una primera exploració de localitzacions al territori que comparteixen uns requeriments mínims:

Fites

Publicació Manifest

Es proposa fer públic aquest manifest en data 11 de gener de 2022.

Mostra d’Interès a l’IPCEI

A data 12 de desembre de 2021 ens consta que des del “Important Projects of Common European Interest” (IPCEI) de Microelectrònica s’han fet dues rondes de Manifestacions d’Interès a nivell europeu i que actualment els projectes seleccionats estan en avaluació per part de la DG COMP de la Comissió Europea.

El Grup Promotor hauria de preguntar quins projectes s’han presentat des de l’Estat, i veure si hi ha alguna opció de coordinació o recolzament mutu.

Preguntes:

Viabilitat Finançament Estatal

Com que els projectes espanyols es finançaran amb pressupost del Ministerio de Industria, caldria contactar-hi per saber quin posicionament tindran en el cas en que alguna empresa de semiconductors mostrés interès en una localització a Catalunya.

Fer arribar al Ministerio d' Indústria les següents preguntes:

Considerant que la proposta FabCat està orientada a una fàbrica d'una inversió de 22000 M€ es tractaria de valorar la disponibilitat d’un suport per part de l’Estat d’uns 2200 M€ (10%)

Viabilitat Finançament Generalitat de Catalunya

El finançament de la Generalitat de Catalunya està valorat inicialment en 500 M€ corresponents a l'adequació de comunicacions i infraestructures.

Suport en la gestió dels possibles terrenys industrials en disposició o participació de l’INCASOL.

Contactar empreses europees

Actualment consten 29 empreses europees dins del “IPCEI on Microelectronics” caldria contactar-les per saber si hi hauria un possible moviment intern dins de la UE o si les possibilitats es limiten a l’establiment d'una de fora de la UE.

Contactar empreses de fora de la UE

També caldrà contactar amb empreses del sector amb i sense implantació a la Unió Europea com:

Ecosistema

Cal ampliar la informació de les empreses que es poden incorporar a l’ecosistema més enllà de SEAT, FICOSA, HP, SGS-Brightsight.

Les cambres de Comerç de Barcelona i Girona ja han iniciat els contactes i esperem que l’entrada de la Digital Catalonia Alliance en el grup Promotor acceleri el procés de suport i de definició d’aquest ecosistema que ha de permetre mantenir una instal·lació en ple funcionament 365 dies 24 hores.

Referències

LEGISLATIVE TRAIN11.20212 A EUROPE FIT FOR THE DIGITAL AGE EUROPEAN CHIPS ACT (SEMI-CONDUCTORS)

IPCEI on Microelectronics – Important Project of Common European Interest

Documents que es va fer arribar al Govern de la Generalitat de Catalunya:

Redacció

Títol: FabCat Manifest

Subtítol: Sobre la viabilitat d’una fàbrica de semiconductors a Catalunya

Autor: Esteve Farrés <esteve.farres@gmail.com>

Data: 2021-12-08

Data de Lliurament: 2022-01-11

Projecte: Fàbrica de semiconductors a Catalunya

Organització: Tecnoateneu de Vilablareix

Col·laboradors

Confidencialitat

Ús General, el document és obert i es pot distribuir sota la llicència Creative Commons (CC BY-SA)

Divulgació

Aquest document es publica sota la llicència Creative Commons (CC BY-SA). Això permet copiar, publicar, citar i traduir el contingut del document, sempre que es mencioni al Tecnoateneu de Vilablareix i que totes les publicacions resultants també es publiquin sota la llicència "CC BY-SA". Consulteu http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ per obtenir més informació sobre la llicència i els seus termes i condicions.

CC BY-SA


Tecnoateneu